Česká maltézská pomoc České Budějovice je pomocná organizace Suverénního řádu maltézských rytířů, která se řídí základními dokumenty řádu: Obsequim pauperum – služba a pomoc nemocným a postiženým, uprchlíkům a všem lidem v nouzi a Tuitio fidei – ochrana víry každého člověka. Mezi naše hlavní cíle patří poskytování charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče o děti s postižením.
Česká maltézská pomoc České Budějovice je samostatná skupina s regionální působností a vlastní právní subjektivitou působící zde od roku 1996.

Základní principy řádu:
 • služba a pomoc nemocným a postiženým, uprchlíkům a všem lidem v nouzi
 • ochrana víry každého člověka

  Základní oblasti ČMP
 • poskytování charitativní pomoci
 • zdravotnické
 • záchranné
 • sociální
 • humanitární

  Poslání organizace v oblasti sociálních služeb
  Posláním České maltézské pomoci je podporovat rodiny pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Usiluje o integraci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, zajištění jejich kontaktu s vnějším okolím a zprostředkování jejich všestranného rozvoje a zabránění jejich sociálnímu vyloučení.

  Cílová skupina
  Cílovou skupinou jsou děti, mládež a osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým a kombinovaným postižením ohrožené sociálním vyloučením. Služba není určena osobám, které by svým chováním ohrožovaly zdraví své nebo ostatních.

  Cíle služby
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět.
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány, veřejné moci a instituce
 • poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pravidelné průvodcovské služby pro dětí a mládeže nebo osoby se zdravotním postižením z Českých Budějovic a okolních měst a obcí.
 • Zajištění kvalifikovaného personálu a speciálně upravených vozů pro poskytování průvodcovských služeb.
 • Doprovázení na určených svozových trasách podle časového harmonogramu na základě vypracovaného individuálního plánu uživatele.

  Principy služby
 • Respektování základních principů křesťanské etiky
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Flexibilita
 • Týmový charakter
 • Osobní odpovědnost
 • Lidský rozměr poskytované péče

  ČMP je rozdělena na 3 pracovní skupiny, které se podílí na těchto projektech:
 • poskytování sociální služby „Průvodcovské a předčitatelské služby“
 • zdravotnická a humanitární pomoc
 • psychosociální pomoc